Bilinen en eski kayıtlar Ankara’nın milattan önce 3000’li yıllarda varolduğunu gösteriyor.

Hititler’den Doğu Bizans’a

Hititler egemenliğindeki Anadolu topraklarında, Ankara’nın kuzeyinde bulunan Hattuşaş kalıntılarından çıkarılan pek çok buluntuya göre Ankuwa adıyla bahsi geçen kentin, Ankara olduğuna İlişkin genel bir uzlaşma bulunmaktadır.

Bir kent olarak Ankara’nın ilk kez Frigya’lılar tarafından M.Ö. 12. yüzyılda bugün Ankara’nın batısında kalan Gordion’da kurulduğu bilinmektedir. Kurucusu Kral Midas’tır.

Daha sonra Lidyalılar ve Perslerin hakimiyetine giren kent M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender tarafından fethedilmiştir. Ankara isminin bu dönemde Yunanca’da gemi çapası anlamına gelen Ancyra sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Sonra sırasıyla Galatyalılar, Romalılar, Gotlar ve Arapların yönetimine giren Ankara milattan sonra 4. yüzyılda Doğu Bizans imparatoru II. Theodosius’ın yazlık mekanı haline gelmiştir.

Türk Hakimiyeti

1071 yılında Anadolu’ya giren Selçuklular 1073’te Ankara’yı haritalarına eklemiş ve böylece Anakara bir Turk kenti olarak tarihteki yerini almıştır. 1356 yılında Osmanlı Devleti’nin egemenliğindeki kent, 1402’de bir süre Moğol hükümdarı Timur’un kontrolüne geçse de hemen sonra yeniden Osmanlı kontrolüne geçmiştir.

Turkiye Cumhuriyeti

Birinci Dünya Savaş’ından yenik ayrılan Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlamış, Türkler için İç Anadolu’da küçük bir toprak parçası kalmıştı. İşte bu küçük toprak parçasının merkezinde yer alan Ankara, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın merkez karargahı haline gelmiştir. Bu ulusal mücadele kazanıldıktan sonra Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ilan edilmiş ve kentin imarı hız kazanmıştır. 1928 yılında Ankaranın şehir planlaması için Hermann Jansenn’in planı kabul edilmiş ancak uygulama sırasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle başarıya ulaşılamamıştır. Bununla birlikte kent Ulus’un kuzeyi ve güneyi olarak iki parçada gelişmiş ve güney bülümü Yenişehir adıyla sıfırdan kurulmuştur. Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklar ve pek çok yabancı elçilik bu yeni bölümde yer almaktadır.

Bugün

Ankara bugün Hititlerden kalma kalesi, Roma ve Bizanslılardan kalma ören yerleri, başarılı üniversiteleri, modern alışveriş merkezleri, Anıtkabir ve Hükümet kurumlarının yoğunluğu nedeniyle yılda 400 binden fazla insanın ziyaret ettiği önemli bir cazibe merkezidir.